| 

Shotguns

300 Pump-Action Field Shotgun (Blk) 12GA/26" BBL
MSRP: $349.00
SKU: 930.120
300 Pump-Action Field Shotgun (Blk) 20GA/26" BBL
MSRP: $349.00
SKU: 930.102
300 Pump-Action Field Shotgun (Camo) 20GA/26" BBL
MSRP: $445.00
SKU: 930.104
300T Pump-Action Tactical Shotgun 12GA/18.5" BBL
MSRP: $378.00
SKU: 930.117
N4S Bullpup Semi-Auto Shotgun 12GA/20" BBL
MSRP: $649.00
SKU: 930.165
AR-12S Semi-Auto Shotgun 12GA/20" BBL
MSRP: $517.00
SKU: 930.166
600 Semi-Auto Shotgun (Camo) 20GA/22" BBL
MSRP: $565.00
SKU: 930.175
635 Semi-Auto Field Shotgun LH (Camo) 12GA/28" BBL
MSRP: $695.00
SKU: 930.136
601 Semi-Auto Field Shotgun 12GA/28" BBL
MSRP: $309.00
SKU: 930.137
 
(3 Max)

High-Quality, Custom Crafted Firearms - Since 1865