| 

Pistol

PAK-9 Pistol w/ Adapters (Blued) 9MM/6.3"BBL
MSRP: $649.00
SKU: CF440.087
PAK-9 Pistol (Blued) 9MM/6.3"BBL
MSRP: $619.00
SKU: 440.071
1911 Empire Grade Pistol (Blued) 45ACP/5"BBL
MSRP: $1,099.00
SKU: 440.072
1911 Empire Grade Pistol (Blued) 9MM/5"BBL
MSRP: $1,099.00
SKU: 440.074
1911 Superior Grade Pistol (Blued) 45ACP/5"BBL
MSRP: $917.00
SKU: 440.073
1911 Superior Grade Pistol (Blued) 9MM/5"BBL
MSRP: $917.00
SKU: 440.077
 
(3 Max)

High-Quality, Custom Crafted Firearms - Since 1865